• WPT Team

กรุงไทยปล่อยสินเชื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี จ.ระยองนายสุรธันว์ คงทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อกับ นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการ และ นายถัง หนง เฉิน กรรมการ บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ในจังหวัดระยอง บนพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ มูลค่าโครงการกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมพิเศษเพื่อสนับสนุนและรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย จากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.