+66847000180

  • Facebook

©2019 by Wealth Plus Today.

กรุงไทยพัฒนาระบบใบสั่งออนไลน์ เชื่อมข้อมูลกรมขนส่ง
นายธวัชชัย ชีวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าคณะทำงานโครงการรับชำระค่าปรับจราจร แถลงข่าวการรับชำระค่าปรับ โดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาด้าน e-Payment (เพิ่มเติม) เพื่อพัฒนาระบบใบสั่งออนไลน์แบบครบวงจร โดยเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งทุกสถานีกับกรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูรายงานและข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อการออกใบสั่ง


ด้านประชาชนสามารถชำระค่าปรับผ่าน Banking Agent ของธนาคาร นอกเหนือจากสาขา เครื่องเอทีเอ็ม แอปพลิเคชั่นกรุงไทย NEXT และเตรียมขยายการชำระใบสั่งผ่านเว็บไซต์และต่างสถานี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

16 views