+66847000180

  • Facebook

©2019 by Wealth Plus Today.

KUMWEL เดินหน้าลุยงานตามแผน

KUMWEL เดินหน้าลุยงานตามแผน ประมูลงานโครงการ ขยายฐานลูกค้าภาครัฐ-เอกชน เพิ่มช่องทางจำหน่าย สินค้านวัตกรรมใหม่ “Smart Lightning Management System” ปรับปรุงกระบวนการขายและการผลิตเชิงรุก เพิ่มความสามารถการแข่งขัน ตั้งเป้าปี 63 รายได้โต 15-20% แตะ 500 ล้านบาท เผยงบปี 62 กวาดรายได้ 437.94 ล้านบาท กำไร 23.40 ล้านบาท เตรียมปันผล 0.07 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่าย 19 พ.ค.63


นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KUMWEL) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบป้องกันฟ้าผ่าและเตือนภัยฟ้าผ่าอย่างครบวงจรตามมาตรฐานสากล ภายใต้ตราสินค้า “Kumwell” เปิดเผยถึงกลยุทธ์การดำเนินงานปี 2563 ว่า บริษัทเดินหน้าตามแผนที่วางไว้ ด้วยการรักษาและขยายฐานลูกค้าประมูลงานโครงการทุกกลุ่มทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนาธุรกิจบริการ เพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร เพื่อเพิ่มปริมาณงานติดตั้งอุปกรณ์และระบบเตือนภัยฟ้าผ่า โดยเฉพาะสินค้านวัตกรรมใหม่ “Smart Lightning Management System” นวัตกรรมระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบอัจฉริยะอีกทั้ง บริษัทเริ่มดำเนินการปรับปรุงกระบวนการขายแบบเชิงรุกทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงปรับปรุงสายการผลิต ในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความสามารถการทำกำไรสูงขึ้น โดยบริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ปี 2563 ที่ 15-20% หรือมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 500 ล้านบาท จากปี 2562


ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ของบริษัท แบ่งเป็น ต่างประเทศ 20.4% และในประเทศ 79.6% ประกอบด้วย ลูกค้า 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาคการไฟฟ้าและพลังงาน 27.1% ภาคสิ่งปลูกสร้าง 31.3% ภาคอุตสาหกรรม 8.8% ภาคคมนาคม 8.8% ภาคการสื่อสารโทรคมนาคม 1.1% ภาคความมั่นคงทางทหาร 0.1% และอื่น ๆ 2.4%


สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2562 บริษัทมีรายได้รวม 108.19 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 113.30 ล้านบาท จำนวน 5.11 ล้านบาท หรือลดลง 4.51% และมีกำไรสุทธิ 2.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีผลขาดทุน 16.45 ล้านบาท เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายจากการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-base ) รวมถึงการตั้งสำรองเผื่อด้อยค่าของสินค้าคงคลังต่ำกว่ากับไตรมาส 4/2561 และยอดขายสินค้าที่ปรับลดลงทุกกลุ่มทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ ทวีปเอเชีย และยุโรป รวมถึงสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว


ส่วนผลประกอบการปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 437.94 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 469.72 ล้านบาท จำนวน 31.78 ล้านบาท หรือลดลง 6.76% และมีกำไรสุทธิ 23.40 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 33.78 ล้านบาท จำนวน 10.38 ล้านบาท หรือลดลง 30.72% เนื่องจากยอดขายสินค้าในประเทศ และต่างประเทศปรับลดลงทุกกลุ่ม


นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 คิดเป็นจำนวนเงิน 30.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 114.2% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเพื่อสิทธิ์รับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 5 พ.ค. 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พ.ค. 2563 โดยเตรียมขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เม.ย. 2563