• WPT Team

กรมบังคับคดีเปิดไกล่เกลี่ยหนี้ออนไลน์ !

กรมบังคับคดีจับมือเจ้าหนี้ บัตรกรุงไทย โตโยต้าลีสซิ่ง และบริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท เปิดให้บริการ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Session Call ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร


นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ตามที่กรมบังคับคดีมีภารกิจหลักด้านการบังคับคดีแพ่ง โดยการยึด อายัด และจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา หากคู่กรณีสามารถหาทางออกของข้อพิพาทร่วมกันได้ จะเป็นผลให้ไม่ต้องมีการบังคับคดี นั้น


อรัญญา ทองน้ำตะโก

ดังนั้น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี จึงเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่จะเข้ามาอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชน คู่ความ เจรจายุติข้อพิพาทด้วยความพึงพอใจและตกลงยินยอมทั้งสองฝ่าย กรมบังคับคดีจึงได้ยกระดับการให้บริการด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีด้วยการนำนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการในรูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Session Call


เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน และสามารถเข้าถึงการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกทั้งยังเป็นการลดความแออัดในการใช้ห้องประชุม และการรวมตัวของคนจำนวนมาก ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19)


ทั้งนี้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวสามารถดาวน์โหลด ได้ทั้งระบบ Android และ IOS โดยตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป กรมบังคับคดีจะเปิดให้บริการนำร่องการใช้งานระบบดังกล่าวในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทโตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด


สำหรับผลการไกล่เกลี่ยทำให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ ไม่ถูกบังคับคดี หรือถูกฟ้องล้มละลาย ส่งผลให้ลูกหนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำและช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2881 4999 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 หรือ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หมายเลขโทรศัพท์ 0 2881 4840,

0 2881 4940, 0 2887 5072 และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook