• Chatchai

LH Bank ร่วมมือ Eximbank ไต้หวันโครงการสินเชื่อ Relending เพื่อสนับสนุนธุรกิจนำเข้าและส่งออกนายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank) (กลาง) นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHFG) (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อ Relending กับ นายหลิน ซุย หยง ประธานกรรมการ ธนาคาร Eximbank ไต้หวัน หรือ The Export-Import Bank of the Republic of China (ที่ 2 จากซ้าย) เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออก โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน


TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook