+66847000180

  • Facebook

©2019 by Wealth Plus Today.

LH Bank ร่วมมือ Eximbank ไต้หวันโครงการสินเชื่อ Relending เพื่อสนับสนุนธุรกิจนำเข้าและส่งออกนายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank) (กลาง) นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHFG) (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อ Relending กับ นายหลิน ซุย หยง ประธานกรรมการ ธนาคาร Eximbank ไต้หวัน หรือ The Export-Import Bank of the Republic of China (ที่ 2 จากซ้าย) เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออก โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน


3 views