• Chatchai

LH BANK แต่งตั้ง 'ชมภูนุช ปฐมพร' ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เสริมทัพธุรกิจ


กลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เดินหน้าปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกาศแต่งตั้ง น.ส.ชมภูนุช ปฐมพร เป็น กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH BANK) แทนนางศศิธร พงศธร ซึ่งครบวาระการทำงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562


+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook