• yindee

ดีเดย์1ตค.4กองทุนLTFซื้อขายได้ทั่วไป


กองทุนบัวหลวงเปิดให้ซื้อ 4 กองทุน LTF ได้เหมือนกองทุนรวมทั่วไป

เพื่อให้ลงทุนได้ต่อเนื่องและยั่งยืน เริ่ม 1 ต.ค. นี้

รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงจัดเตรียมระบบพร้อมแล้ว สำหรับเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ทั้ง 4 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว (B-LTF) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (BLTF75) กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล (BBASICDLTF) และกองทุนเปิดบัวหลวงทศพลหุ้นระยะยาว (B-TOPTENLTF) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ในรูปแบบกองทุนรวมทั่วไปสำหรับการลงทุนที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี


การเปิดให้ลงทุนครั้งนี้ จะทำให้ผู้ที่เคยลงทุนอยู่แล้วผ่านกองทุน LTF ทั้ง 4 กองทุนในช่วงที่ผ่านมา มีโอกาสลงทุนต่อเนื่องผ่านกองทุนเดิมได้ เช่นเดียวกับผู้ลงทุนใหม่ที่สนใจลงทุนกองทุนหุ้นไทย โดยไม่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะสามารถเข้ามาลงทุนในกองทุน LTF ทั้ง 4 กองทุน เพื่อคว้าโอกาสการเติบโตกับหุ้นไทยได้  


ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนไม่เกิดความสับสนในการนับจำนวนหน่วยลงทุนที่ซื้อเพิ่มเติมหลังจากนี้ กับหน่วยลงทุนเดิมที่มีในกองทุน LTF ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งยังลดความกังวลในการขายหน่วยลงทุนผิดเงื่อนไขกองทุน LTF อันจะมีผลต่อการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี กองทุนบัวหลวงจะแยกหน่วยลงทุน LTF ใหม่ที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี กับหน่วยลงทุนเดิมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและต้องถือครองตามเงื่อนไขออกจากกัน เป็นคนละเลขที่บัญชีกองทุน โดยมีบริการ Dollar Cost Averaging (DCA) หรือทยอยลงทุนอย่างต่อเนื่องด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกงวดได้ 

ขณะที่การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุน LTF ในกรณีมีหน่วยลงทุนเดิมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนไปยังกองทุน LTF กองอื่นภายใต้การจัดการของกองทุนบัวหลวงได้โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดิม ส่วนกรณีหน่วยลงทุนกองทุน LTF ที่ซื้อเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จะสามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับกองทุนเปิดทั่วไปภายใต้การจัดการของกองทุนบัวหลวงได้อีกด้วย

สำหรับการเปิดให้ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนในกองทุน LTF ทั้ง 4 กองทุนนี้ จะช่วยให้ขนาดของกองทุนยังมีโอกาสเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน  โดยผู้ที่ต้องการลงทุนหุ้นไทยคุณภาพ กระจายหลายอุตสาหกรรม และหลายบริษัท สามารถลงทุนกับ B-LTF และ BLTF75 ได้ โดย BLTF75 จะมีโอกาสผันผวนน้อยกว่า ส่วนผู้ที่ต้องการผลตอบแทนระหว่างทางลงทุน BBASICDLTF ตอบโจทย์นี้ เนื่องจากมีนโยบายการจ่ายปันผลด้วย และในกรณีต้องการลงทุนหุ้นไทยที่คัดสรรมาเน้นๆ 10 บริษัท B-TOPTENLTF คือกองทุนที่ตอบโจทย์

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook