จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไว้วางใจ บลจ.MFC บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล เป็นครั้งแรก


ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ซ้าย) ลงนามร่วมกับ คุณสดาวุธ เตชะอุบล รักษาการกรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี (ขวา) ร่วมพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ บลจ.เอ็มเอฟซี บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทกองทุนตราหนี้ระยะกลาง โดยนับเป็นครั้งแรกที่ บลจ.เอ็มเอฟซี ได้รับความไว้วางใจและผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน เมื่อเร็วๆนี้

ดู 8 ครั้ง
TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook