+66847000180

  • Facebook

©2019 by Wealth Plus Today.

มิตรแท้ฯ รักและห่วงใยน้อง มอบของขวัญวันเด็กฯ 2563บริษัท มิตรแท้ประกันภัย โดยทีมงานมิตรแท้จิตอาสาเป็นผู้แทนองค์กรร่วมมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้าจำนวนกว่า 100 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนที่ตั้งของ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย พร้อมจัดกิจกรรมจับรางวัลพิเศษมอบให้แก่น้องๆ ได้สนุกสนานร่วมกัน เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างความสุขพร้อมรอยยิ้มและปลูกฝังการรู้รักสามัคคีให้แก่เยาวชนผู้ที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติต่อไป ซึ่งมิตรแท้ประกันภัยได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมเช่นนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร