คลัง ได้กฤษ์นำ ช้างคู่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกระทรวงกลับมาเสริมดวงการเงินประเทศ

เมื่อเวลา 11.30 น. นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช้างคู่ ประจำกระทรวงคลัง หลังจากได้ส่งให้สำนักงานช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ได้ปรับปรุง ซ่อมแซมช้างคู่ และแท่นช้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนแล้วเสร็จใช้เวลานานกว่า5ปี จึงได้นำกลับมาให้คนกระทรวงการคลังและประชาชนได้สักการะเพื่อเป็นศิริมงคลอีกครั้ง ที่บริเวณโถงสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ท่ามกลางเหล่าข้าราชการกระทรวงการคลังเข้าร่วมพิธีครั้งนี้นับร้อยคน


พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เปิดเผยว่า การทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองสมโภชช้างคู่ ประจำ

กระทรวงคลัง ในทางพิธีพรามณ์นับว่า ช้างเกิดจากเกสรดอกบัว สร้างโดยพระนารายณ์ ช้างเป็นสัตว์มีเดช มีพละกำลัง สื่อถึงความมั่นคง แสดงถึงอำนาจ จึงเหมาะกับการนำมาเสริมดวงให้กับกระทรวงการคลัง และเพื่อให้ประเทศมั่นคง การทำพอธีบวงสรวงจึงต้องระมัดระวังไม่ให้ มาลัยขาดหรือแก้วแตกระหว่างทำพิธี


ประวัติช้างคู่ประจำกระทรวงการคลัง

ประวัติของช้างคู่ประจำกระทรวงคลัง ได้ถูกย้ายกลับไปมา หลายรอบ โดยสมัยนายประมวล สภาวสุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในปี 2531 ได้นำช้างคู่จากมูลนิธิเอราวัณ เป็นช้างพลาย ช้างพัง จากโรงแรมเอราวัณ ตรงสี่แยกราชประสงค์ ซึ่งมีชาวสิงค์โปร์นำมาถวาย ที่พระพรหมเอราวัณ

มาในช่วงนายบรรหาร ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งให้ย้ายไปยังวัดเบญจมบพิตร

ต่อมาในสมัยนายสุรเกียติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคัลง ได้สั่งให้นำช้างคู่กลับเข้ามาในปี 2538 นับว่าช้างคู่ถูกย้ายออกไป กลับมาหลายรอบ

จนมาในสมัย นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีปัญหาชำรุด ผุพัง ในปี พ.ศ. 2558 จึงส่งนำไปบูรณะซ่อมแซมนานกว่า 5 ปี ด้วยการนำไม้สัก มาเพาะขึ้นรูปช้างพังตัวใหม่ เพราะตัวเดิมเป็นไม้ก้ามปู ผุงพังไปมาก โดยใช้งาตัวเดิมมาประกอบใหม่ เมื่อซ่อมบำรุงแล้วเสร็จ จึงนำกลับมาประจำกระทรวงอีกครั้ง เพื่อนำพิธีสมโภชน์


นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง บอกว่า ข้าราชการกระทรวงการคลัง ถือว่าช้างคู่เป็นส่ิงศักดิ์ประจำกระทรวงการคลัง เป็นขวัญกำลังใจ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้กับข้าราชการกระทรวงคลังในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงไวรัสโควิด คลี่คลาย เพราะช่วงดำรงตำแหน่งจะทำบุญอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอให้เศรษฐกิจของไทยคลี่คลาย

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.