ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันวันแรก ซึมเพราะพิษโควิด-19ระบาดรอบ2

ครม. มีมติอนุมัติงบประมาณให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยมีระยะเวลาในโครงการทั้งหมด 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2563


ล่าสุดเช็คยอดการลงทะเบียนหน้าเพจ ยอดไม่เคลื่อนไหว ยังแจ้งจำนวนสิทธิ์ที่พักเหลือ 5 ล้านราย และจำนวนสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินเหลือ 2 ล้านราย ที่สำคัญควรต้องเช็ครายชื่อโรงแรมและร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการให้ดีก่อนลงทะเบียน


โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน นั้นรัฐบาลจะสนับสนุน 3 รายการย่อย ได้แก่


สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก

รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน

จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน

เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้


สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out

คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง


สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิ ผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง (แต่ไม่เกิน 10 สิทธิผู้โดยสารต่อประชาชน)

ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อผู้โดยสาร ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง

ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม

วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 ตุลาคม 2563วิธีการลงทะเบียน

เข้าไปที่เว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน.com จากนั้นเลือกที่ ลงทะเบียนรับสิทธิ > สำหรับประชาชน > ลงทะเบียนสิทธิ์ท่องเที่ยว ยอมรับข้อตกลง


จากนั้นจะมีหน้าต่างเด้งว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียน ให้เรารอ SMS ยืนยันอีกครั้ง โดยผลการลงทะเบียนจะออกภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันลงทะเบียน หลังจากนั้นให้เราโหลดแอป เป๋าตัง (Android/iOS) ซึ่งเป็นแอปสำหรับการใช้จ่ายในโครงการ จากนั้นก็จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (ร้อยละ 60) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรสำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม หรือ Online Travel Agency (OTA) ที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที แล้วจะได้เวาเชอร์


ทีนี้ ในส่วนของตั๋วเครื่องบิน ให้เราจองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติ และชำระเงินเต็มจำนวน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) Check-in เข้าพักตามวันที่กำหนด (ในระหว่างการเข้าพักจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวเป็นรายวันสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ) ท่องเที่ยวให้เรียบร้อย เช็คเอาท์ จากนั้นเข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบินคืน

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.