อาคม สั่งการบ้าน สศค. คิดมาตรการของขวัญปีใหม่ช่วยคนฐานราก

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ( รมว.คลัง ) กล่าวภายหลังการเรียกผู้บริหารกระทรวงการคลังหารือว่า ได้มอบการบ้านให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ไปดูเรื่องการเพิ่มกำลังซื้อของคนฐานราก ให้ไปคิดว่าต้องมีการออกมาตรการอะไรเพิ่มอีกหรือไม่ และถ้าจำเป็นต้องเร่งดำเนินการโดยภายใน 2 เดือนที่เหลือนี้ เป็นมาตรการของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน


นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กำลังพิจารณมาตรการของขวัญปีใหม่ โดยหลักการจะเน้นไปช่วยกลุ่มที่ยังไม่ได้ประโยชน์จากมาตรการของรัฐ เช่น กลุ่มคนตกงาน ซึ่งมีอยู่ราว 1 ล้านคน เพราะมาตรการที่ออกมา 3 มาตรการก่อนหน้านี้ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง จะช่วยพ่อค้าแม่ค้าขนาดเล็กที่ประกอบกิจการขายสินค้าหาบเร่แผงลอย 2.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการเพิ่มวงเงินพิเศษ สำหรับซื้อสินค้าบริโภคปโภคที่จำเป็น 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน และ 3. มาตรการช้อปดีมีคืน จะช่วยเหลือผู้ประกอบการและช่วยผู้เสียภาษีกว่า 3 ล้านรายให้สามารถหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้นสำหรับเงินที่เตรียมนำมาใช้ในมาตรการของขวัญปีใหม่ อาจพิจารณาจาก พ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ยังเหลือวงเงินอีก 3 แสนล้านบาท สามารถเสนอ

โครงการาเข้ามาใช้ได้


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228