สคร.แจงรายได้นำส่งรัฐวิสาหกิจ6เดือนทะลุ1.56แสนล้านบาท

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่าในเดือนมิถุนายน 2563 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) จำนวน 7,191 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ในช่วง 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) จำนวน 156,474 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายสะสมจำนวน 7,012 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท อย่างไรก็ดี สคร. ยังต้องมีการเฝ้าระวังการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจในช่วงไตรมาสสุดท้าย

ของปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากผลการดำเนิน ของรัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ได้แก่

1 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 34,304 ล้านบาท

2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 29,198 ล้านบาท

3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 28,619 ล้านบาท

4 ธนาคารออมสิน 18,000 ล้านบาท

5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 10,500 ล้านบาท

6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5,922 ล้านบาท

7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,733 ล้านบาท

8 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4,020 ล้านบาท

9 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 3,891 ล้านบาท

10 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 3,839 ล้านบาท

11 อื่นๆ 12,448 ล้านบาท

รวม 156,474 ล้านบาทหมายเหตุ : ข้อมูลเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง โดย สคร. จัดเก็บ ซึ่งไม่รวมเงินนำส่งรัฐประเภทอื่น เช่น ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook