• Chatchai

เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล “Education Achievement Awards” จากสถาบัน Limra Loma


นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล “Education Achievement Awards” โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพล ทองทูลทรัพย์ ผู้แทนประจำประเทศไทยของสถาบัน Limra Loma ให้เกียรติมอบรางวัล โดยรางวัล “Education Achievement Awards” นี้ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นของบริษัทฯ ที่มีการจัดการด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรที่ครบวงจร ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228