• Chatchai

เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงินสนับสนุน “สโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ เอฟซี”บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL มุ่งเน้นการตอบแทนสังคมตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลไทยสู่ความเป็นเลิศทัดเทียมระดับนานาชาติ โดยล่าสุด นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเงินสนับสนุนสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ เอฟซี โดยมีนายประโภชน์ เกิดเจริญ ประธานสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ เอฟซี เป็นผู้รับมอบ โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ซึ่งสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ เอฟซี ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างของมืออาชีพ ทั้งในด้านผลงานและการจัดการของสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ฯ รวมถึงมีการสนับสนุนนักกีฬาในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ในการลงแข่งหลากหลายรายการฟุตบอล การมอบเงินสนับสนุนดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานภูมิภาคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook