• Chatchai

เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล “Thailand Top Company Awards 2020 ประเภทอุตสาหกรรมประกันภัย”นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี “Thailand Top Company Awards 2020 ประเภทอุตสาหกรรมประกันภัย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป็นรางวัลสูงที่สุดในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว


สำหรับรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่บริษัทฯ ที่ประสบความสำเร็จ และสะท้อนให้เห็นถึงการมีผลการดำเนินงานอันยอดเยี่ยมของบริษัทฯ ที่ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการทำงาน และการให้บริการ รวมถึงยังเป็นผู้นำในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางดิจิทัล ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายในรูปแบบเฉพาะบุคคลได้เป็นอย่างดี


ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเฟ้นหาสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยที่มีผลประกอบการดีเด่น โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจ และการวัดในเชิงคุณภาพ ด้วยดัชนีที่เป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ภาคธุรกิจของประเทศไทย ให้มีการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะส่งผลต่อความสามารถการแข่งขัน ของประเทศไทยในเวทีระดับสากล งานจัดขึ้น ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook