“เมืองไทยประกันภัย” มอบประกันภัยอุบัติเหตุ แก่ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ 171 คน ทุนประกันภัยรวม 171 ล้านนางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย หรือ MTI กล่าวว่า ในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมา บริษัทเมืองไทยประกันภัย ได้รับความไว้วางใจจากกรมราชทัณฑ์ ในการให้ความคุ้มครองผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้วยกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใกล้ชิดกับผู้ถูกคุมขังเป็นจำนวนมาก เกิดความอุ่นใจในการทำหน้าที่ของตนเอง ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จึงอยากร่วมส่งต่ออีกหนึ่งความห่วงใยให้แก่ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ทุกท่านที่มีความเสียสละ และมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ด้วยการมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (แบบกลุ่ม) แก่ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ทั้งหมด 171 คน ทุนประกันภัยท่านละ 1 ล้านบาท และค่ารักษาพยาบาล 1 แสนบาท รวมทุนประกันภัยคุ้มครองทั้งสิ้น 171 ล้านบาท โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ. ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบกรมธรรม์ ณ กรมราชทัณฑ์


  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.