ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป ทีเอ็มบี ทัช

บริการใหม่ล่าสุด...ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป ทีเอ็มบี ทัช รับรายงานทางอีเมล ภายใน 3 วันทำการสอดรับมาตรการลดความเสี่ยงวิกฤติ COVID-19 และวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)


เครดิตบูโรเพิ่มช่องทางใหม่ล่าสุด ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ทีเอ็มบี ทัช รับรายงานข้อมูลเครดิตของตนเองในรูปแบบ E-Credit report ทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ หรือรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ ครบทุกข้อมูลด้านสินเชื่อ สถานะบัญชี ได้แบบง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลา สอดรับมาตรการลดความเสี่ยงวิกฤติ COVID-19 และวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบันนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) กล่าวว่า “เครดิตบูโรมุ่งพัฒนาและให้ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด...ได้เพิ่มช่องทาง บริการตรวจข้อมูลเครดิตออนไลน์ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ทีเอ็มบี ทัช (TMB TOUCH) รับรายงานทางอีเมลรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Credit report) ได้ภายใน 3 วันทำการ หรือรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ ครบทุกข้อมูลด้านสินเชื่อ (หนี้สิน) สถานะบัญชี


สุรพล โอภาสเสถียร

นับว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีการปรับพฤติกรรมวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และจะมีแนวโน้มในการเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำธุรกรรมออนไลน์ในระยะยาว จึงเพิ่มช่องทางเพื่อเข้าถึงการทำธุรกรรมสินเชื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในสถานการณ์วิกฤติ COVID-19


รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนใช้บริการดังกล่าวได้ทุกที่ทุกเวลา ลดภาระการเดินทาง รักษาระยะห่าง (Social Distancing) และลดภาวะเสี่ยงต่างๆ ได้อีกด้วย ทั้งนี้ เครดิตบูโรเล็งเห็นความสำคัญเรื่องการตรวจสอบข้อมูลเครดิต เพื่อให้ทราบประวัติทางการเงินของตนเองในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อต่างๆ และช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเองและเพื่อป้องกันภัยการเงินในยุคปัจจุบันอีกด้วย”

สำหรับวิธีการขอยื่นตรวจเครดิตบูโรของตนเอง ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ทีเอ็มบี ทัช สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงเข้าที่ไปที่แอป “ทีเอ็มบี ทัช (TMB TOUCH)” เลือก “เมนูอื่นๆ” และ “ขอข้อมูลเครดิตบูโร” ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกรูปแบบขอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) รับผลทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ เป็นข้อมูลเครดิตรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Credit report) หรือ 2) รับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ เป็นข้อมูลเครดิตรูปแบบเอกสาร


หลังจากนั้น ให้ท่านตรวจสอบที่อยู่ และ/หรือ อีเมล/เบอร์โทรศัพท์ หากไม่ถูกต้อง กรุณาทำการแก้ไข ตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดชำระค่าธรรมเนียมจากบัญชีของท่าน และตรวจสอบข้อมูลเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องอีกครั้ง หรือรายละเอียดขั้นตอนได้ที่ www.ncb.co.th เมนู ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป TMB TOUCH ทั้งนี้ หากไม่ได้รับรายงานภายในกำหนด โปรดติดต่อ consumer@ncb.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทีเอ็มบี โทร. 1558 หรือ www.tmbbank.com

ดู 31 ครั้ง
TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook