ก.พาณิชย์ ช่วยร้านอาหาร เปิดโครงการจับคู่กู้เงิน ดึง 5 แบงก์รัฐ อัดสินเชื่อช่วยฝ่าโควิด-19

กระทรวงพาณิชย์ นำโดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว. พาณิชย์ ผลักดันโครงการ #จับคู่กู้เงิน โดยประสานความร่วมมือผ่านกระทรวงการคลัง ให้สถาบันการเงินการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 5 แห่ง มาปล่อยกู้ให้ร้านอาหาร ถือว่าเป็นการต่อสายป่านให้กับร้านอาหาร ที่อยากให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องเงินทุนหรือผ่อนปรนภาระหนี้สินที่มีอยู่ รวมทั้งหาแหล่งเงินกู้


ทั้งนี้ โครงการ จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับร้านอาหาร โดยเชิญสถาบันการเงิน 5 แห่ง มาทำหน้าที่ปล่อยกู้โดยเฉพาะ โดยผ่อนปรนให้มากที่สุด ประกอบด้วย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME D Bank) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน โดยเริ่ม 7 มิถุนายน2564 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564ส่วนร้านอาหารที่ต้องการสินเชื่อให้ประสานงานผ่าน 7 สมาคม ได้แก่

1.สมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู๊ด

2.สมาคมภัตตาคารไทย

3.สมาคมร้านอาหารและธุรกิจท่องเที่ยวรายย่อย

4.สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร

5.สมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหาร

6.สมาคมเชียงใหม่ภัตตาคารร้านอาหารและบันเทิง

7.สมาคมร้านอาหารไทยจังหวัดกระบี่


รวมทั้งกลุ่มร้านอาหารอื่นๆทั่วทั้งประเทศโดยร้านอาหารทั่วทั้งประเทศที่อยู่ในระบบทะเบียน มีทั้งสิ้นประมาณ 120,000 รายโดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประมาณ 16,000 ราย ที่เหลือจดทะเบียนทำธุรกิจในฐานะบุคคลธรรมดา โดย 120,000 รายจะสามารถเข้ามาร่วมโครงการเจรจากับสถาบันการเงินทั้ง 5 แห่งได้ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาค

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228