รมว.คลัง มอบนโยบายให้ บสย. ใช้มาตรการค้ำประกันสินเชื่อช่วย SME

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้ แก่คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยมีนายประภาศ คงเอียด ประธานกรรมการ บสย. นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป และ ผู้บริหารระดับสูง บสย. และมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมหารือด้วย


ทั้งนี้ รมว.คลัง ต้องการให้ บสย. มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs พร้อมแนะให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงมาตรการค้ำประกันสินเชื่อตามนโยบายรัฐมากขึ้น เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เข้าถึงแหล่งทุนได้มากที่สุด


รมว.คลัง มอบนโยบายให้ บสย. เร่งช่วยเอสเอ็มอี

นอกจากนี้ นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ชี้แจงนโยบายสำคัญของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ เพิ่มเติมด้วย

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228