• Chatchai

“เงินติดล้อ” สนับสนุน “โครงการกำลังใจ” ต่อเนื่องสร้างความรู้ทางการเงินให้ผู้ก้าวพลาด เรือนจำ


เงินติดล้อ ผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจร นายหน้าประกันภัยที่มีสาขาให้บริการทั่วประเทศ โดย นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ ในหัวข้อ “การบริหารเงินสำหรับผู้ใช้แรงงาน” แก่ผู้ก้าวพลาดในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสที่กำลังจะพ้นโทษ จำนวน 15 คน ภายใต้ “โครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้ก้าวพลาดให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติและไม่หวนทำผิดซ้ำ โดยมี นายมิ่งขวัญ ประเสริฐศิวพร ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม นำทีมงานเงินติดล้อจัดกิจกรรม ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส เมื่อเร็วๆ นี้

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook