• WPT Team

กรุงไทยจับมือนิด้าให้บริการ NIDA University Application
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ศ.ดร.กําพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการ NIDA Smart University เพื่อให้บริการ NIDA University Application แพลตฟอร์มการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน การบริหารงานที่สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของนักศึกษาและบุคลากร เพื่อสนับสนุน NIDA ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.