• Numnan Tapee

NOBLE THONGLOR ร่วมสนับสนุนชุมชน

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณธนพรรณ ธนูศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 กลุ่มงานบริหารโครงการ 2 เป็นตัวแทนบริษัทฯ โครงการโนเบิล ฟอร์ม ทองหล่อ สนับสนุนจุดให้บริการผู้โดยสารจักรยานยนต์สาธารณะ รับมอบโดยคุณสุชาติ รักซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและความสวยงามต่อทัศนียภาพในชุมชนทองหล่อ ซึ่งทางโครงการโนเบิล ฟอร์ม ทองหล่อ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนชุมชน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.