+66847000180

  • Facebook

©2019 by Wealth Plus Today.

NSI นำสินประกันภัย ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย มอบหมวกกันน็อกให้ 2 โรงเรียน ในพื้นที่บางซื่อ


บริษัท นำสินประกันภัย หรือ NSI โดยคุณวิชิต เจริญชัยพงศ์ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จัดโดยสำนักงานคปภ. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และในโอกาสเดียวกันนี้ คุณวิชิต เจริญชัยพงศ์ ได้มอบหมวกกันน็อกให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส และโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่เขตบางซื่อ ได้ใส่ไปโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย "กันน็อก..กันนะ กับ NSI นำสินประกันภัย" อีกด้วย