NSI นำสินประกันภัย ส่งมอบความสุขวันเด็ก 2563คุณวิชิต เจริญชัยพงศ์ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย มอบจักรยาน ตุ๊กตาผ้า และอุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ ให้กับคณะครูนักเรียนและผู้นำชุมชนในพื้นที่บางซื่อบริเวณใกล้เคียงสำนักงานใหญ่นำสินประกันภัย เพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในโครงการ “ NSI ปันน้ำใจ ห่วงใยเด็ก” ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างเสริมสุขภาพให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต ซึ่งจัดมอบเป็นประจำทุกปี ที่อาคารสำนักงานใหญ่ นำสินประกันภัย

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook