• Chatchai

NSI นำสินประกันภัย ส่งความห่วงใยให้บุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19


บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งกำลังใจพร้อมจัดอาหารมาเสริมพลังให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติภารกิจกันอย่างหนักในช่วงวิกฤติโควิด-19 โดยดร.โชติมา พัวศิริ ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย Non-Motor เป็นตัวแทนส่งมอบอาหารจำนวน 200 กล่อง ให้แก่คุณวรุณยุพา สุวรรณกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยต่อไป

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook