NSI นำสินประกันภัย จ่ายสินไหมจากเหตุการณ์ร้าย​ที่โคราช 3 ราย


บริษัท นำสินประกันภัย ขอแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวและญาติของผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัท ซึ่งทางบริษัทได้เร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับทายาทผู้รับประโยชน์ทั้ง 3 ราย ตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์รายละ 100,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook