คปภ. ลงพื้นที่ดูแลทายาทผู้เสียชีวิต 5 ราย และผู้บาดเจ็บ 8 ราย จากอุบัติเหตุทางรถ จ.เพชรบูรณ์

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีรถตู้ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ฮม 5010 กรุงเทพมหานคร เฉี่ยวชนท้ายรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0766 เพชรบูรณ์ และรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-4671 เพชรบูรณ์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเหตุให้ผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวจากจังหวัดพัทลุงและคนขับรถตู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จำนวน 5 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 8 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563โดยเบื้องต้น เลขาธิการ คปภ. ได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สายกลยุทธ์องค์กร บูรณาการร่วมกับ สำนักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงาน คปภ. ภาค 2 (นครสวรรค์) ในฐานะดูแลรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตรวจสอบการทำประกันภัย และลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต เพื่อใช้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม


ทั้งนี้ ได้รับรายงานจาก สำนักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ์ ว่า รถตู้หมายเลขทะเบียน ฮม 5010 กรุงเทพมหานครได้ทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย เริ่มคุ้มครองวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 23 พฤษภาคม 2563


นอกจากนี้ ยังได้ทำประกันภัยรถภาคสมัครใจประเภท 1 ไว้กับ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย เริ่มคุ้มครองวันที่ 21 มีนาคม 2562 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 21 มีนาคม 2563


สำหรับรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0766 เพชรบูรณ์ ทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับบริษัท วิริยะประกันภัย เริ่มคุ้มครองวันที่ 30 กันยายน 2562 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 30 กันยายน 2563 ในส่วนของรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-4671 เพชรบูรณ์ ทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับบริษัท วิริยะประกันภัย เริ่มคุ้มครองวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 31 ธันวาคม 2563


จากอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในเบื้องต้นผู้เสียชีวิตที่โดยสารมากับรถตู้จะได้รับค่าสินไหมทดแทนรายละ 4 แสนบาท จากกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จำนวน 3 แสนบาท สัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุ (PA) จำนวน 1 แสนบาท ส่วนผู้ขับรถที่เสียชีวิตในเบื้องต้นจะได้รับค่าสินไหมทดแทนจำนวน 1.35 แสนบาท จากกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จำนวน 35,000 บาท และจากสัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุ (PA) จำนวน 1 แสนบาท


ส่วนผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 8 ราย โดยแยกเป็นผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้โดยสารรถตู้จำนวน 6 ราย จะได้รับค่ารักษาพยาบาลจากกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท


นอกจากนี้ยังได้รับค่าสินไหมทดแทนจากประกันอุบัติเหตุ (PA) ที่เป็นสัญญาแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคสมัครใจ จำนวน 50,000 บาท รวมเป็น 1.3 แสนบาท และผู้บาดเจ็บอีก 2 ราย ซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุก 10 ล้อ และรถบรรทุก 6 ล้อ ในเบื้องต้นจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงรายละไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน


สำหรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยรถยนต์นอกเหนือจากนี้ ต้องรอผลคดีจากพนักงานสอบสวนก่อนว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายประมาท และ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ประสบภัยมีการทำประกันภัยประเภทอื่น ๆ เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิต กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมตามสัญญาประกันภัยที่ระบุไว้อีกด้วยสำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประสานกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการจ่าย ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้บาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตโดยเร็ว นอกจากนี้ยังพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง 5 ราย เป็นคนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ติดต่อกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพื่อนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดพิกุลทอง จังหวัดพัทลุง 4 ศพ และตั้งศพบำเพ็ญกุศลอีก 1 ศพ ที่บ้าน ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งสำนักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประสานงานไปยังสำนักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง เพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตดังกล่าวอย่างเต็มที่


"สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานที่ จึงควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัย และขอฝากเตือนประชาชน ควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะเส้นทางการจราจรที่ไม่คุ้นเคย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งเตรียมสภาพร่างกายให้มีความพร้อมในระหว่างการใช้รถใช้ถนนและหมั่นตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนตรวจวันหมดอายุกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ (ประกันภัย พ.ร.บ.) ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งควรทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและประกันชีวิตอื่นๆ ด้วย เพื่อที่ระบบประกันภัย จะได้เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันภัยสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าว

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook