ประกันแจงเพิ่มความคุ้มครอง พรบ.จ่าย 5 แสนบาท ส่วนภาคสมัครใจได้ไม่ต่ำกว่า 5 แสนแสนบาท เริ่ม เม.ย.นี้


สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดประชุมชี้แจงเรื่อง การปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เพื่อทำความเข้าใจและอธิบายแนวทางในการปฏิบัติตามกรมธรรม์ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน และระดมความคิดเห็นระหว่างสำนักงาน คปภ. บริษัทประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการปรับเพิ่มความคุ้มครอง พ.ร.บ. จากเดิม 300,000 บาท เป็น 500,000 บาท โดยไม่ขึ้นค่าเบี้ยประกันภัย และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ปรับความคุ้มครองขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยมี ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook