• Chatchai

คปภ. เผยโฉมทีมหัวกะทิเข้ารอบชิงชนะเลิศเวที “OIC InsurTech Award 2019”


งวดเข้ามาทุกขณะ หลังขับเคี่ยวอย่างเข้มข้นจนเข้าสู่รอบสุดท้ายของ 5 ทีมหัวกะทิ จากกว่า 60 ทีม ทั้งประเภทนิสิต/นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป พร้อมลงสนามประชันผลงานในรอบชิงชนะเลิศประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2019” ภายใต้โจทย์ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันสุขภาพ” ชิงรางวัลรวมมูลค่า 4 แสนบาท ในงานสัปดาห์ประกันภัย 27–29 กันยายนนี้


นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดทำโครงการ InsurTech Boot Camp 2019 ภายใต้การขับเคลื่อนของ Center of InsurTech, Thailand (CIT) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีประกันภัย


โดยในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ทางคปภ. ได้เปิดตัวและจัดกิจกรรม CIT Roadshow อบรมให้ความรู้ด้านการประกันภัยและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประกันภัยให้นิสิตและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จำนวน 4 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมเชิญชวนให้นิสิต/นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2019” ภายใต้โจทย์ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันสุขภาพ” ในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27–29 กันยายน 2562 ณ ฮอลล์ 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี


สำหรับขั้นตอนการดำเนินงาน คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานจากนิสิต/นักศึกษารอบแรก จำนวน 10 ทีมเข้าร่วมกิจกรรม InsurTech Boot Camp 2019 เพื่อพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้และขัดเกลาทักษะด้วยกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ Design Thinking การออกแบบแนวความคิดเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรม โดยคุณธนศักดิ์ ฮุ่นตระกูล Co–Founder and Managing Director, FairDee Insurtech Co., Ltd., หัวข้อ Screen Prototype Invision, Figma โดยคุณฐาปกรณ์ ประคองทรัพย์ UXUI Designer บริษัท ธรรมาสรณ์ จำกัด และหัวข้อ Pitching เทคนิคการนำเสนอผลงาน โดย ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ CEO–TQLD, Advisor–Thai Fintech Association ซึ่งทางคณะกรรมการได้คัดเลือก 5 ทีมสุดท้ายที่มีผลงานที่ดีที่สุด ได้แก่ 1. Caps Lock 2. Hey!Mango 3. Kidi Kids 4. TripleC และ 5. We Care We Claim เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ OIC InsurTech Award 2019 ในงานสัปดาห์ประกันภัย


นอกจากนี้ คปภ. ยังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปซึ่งมาจากผู้ที่มีความสามารถด้านต่างๆ ทั้งด้านการวางแผนธุรกิจ นักออกแบบแอพพลิเคชั่น นักพัฒนาโปรแกรม และผู้ที่สนใจในด้านการประกันภัยเข้าร่วมโครงการ OIC InsurTech Award 2019 ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก 10 ทีมที่มีผลงานโดดเด่นเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เชิงลึก ในหัวข้อ Business Model Canvas องค์ประกอบรอบด้านของธุรกิจ และ SWOT and 5 Forces การวิเคราะห์ธุรกิจตนเองและคู่แข่ง โดยคุณวนิก มโนมัยพิบูลย์ Co–Founder. Billme (Thailand) Co., Ltd., หัวข้อ UX/UI หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยออกแบบจากประสบการณ์ของผู้ใช้งาน และ Screen Prototype Invision, Adobe XD โดยคุณเอกสิทธิ์ ตระกูลเกียรติกุล CEO บริษัท ไซเนจ เซิร์ฟ จำกัด และ หัวข้อ Pitch Deck การเตรียมตัวนำเสนอผลงาน และ Presentation Technique เทคนิคการนำเสนอธุรกิจ โดยคุณกิตตินันท์ อนุพันธ์ CEO & Co–Founder, Claim Di และได้คัดเลือก 5 ทีมสุดท้าย ได้แก่ 1. Bearcon 2. Health Dome 3. I Team 4. Promptforward และ 5. Sabuy Sure เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ OIC InsurTech Award 2019 ในงานสัปดาห์ประกันภัย


นายสุทธิพล กล่าวว่า การประกวด OIC InsurTech Award 2019 ทั้ง 2 ประเภท คือ ประเภทนิสิต/นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป มีผู้สมัครเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้นจำนวนกว่า 60 ทีม โดยจะมีการพิจารณาตัดสินผลงาน การประกาศผล และพิธีมอบโล่และเงินรางวัลให้กับผู้ชนะพร้อมกัน ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ที่บูธของ คปภ. ภายในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562 ณ ฮอลล์ 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี


โดยรางวัล OIC InsurTech Award 2019 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4 แสนบาท แบ่งเป็น ประเภทนิสิต/นักศึกษา ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ประเภทบุคคลทั่วไป ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 1 แสนบาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล


“คปภ. มุ่งมั่นส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรมด้านการประกันภัย หรือ InsurTech ด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งการจัดประกวด OIC InsurTech Award 2019 ในครั้งนี้เพื่อเฟ้นหาสุดยอด InsurTech ของประเทศไทยที่นำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านประกันสุขภาพที่เป็นเลิศซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมประกันภัยของไทย และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจให้กับ 5 ทีมสุดท้าย ทั้งในประเภทนิสิต/นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไปที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการอย่างเข้มข้น เพื่อเข้าสู่การแข่งขันประชันผลงานในรอบชิงชนะเลิศ OIC InsurTech Award 2019 ในวันที่ 28 กันยายนนี้ ที่บูธ คปภ. ในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี” เลขาธิการ คปภ. กล่าว

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.