คปภ.จัดประกวดภาพยนตร์โฆษณา ชิงรางวัลเงินแสน..."ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ."


นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ทางคปภ.ได้เปิดตัวโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” เพื่อเป็นการยกระดับการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย พ.ร.บ. ให้สามารถเข้าถึงประชาชนในวงกว้างและสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ถนนใช้ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้ถือว่ามีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกวด นอกจากนิสิต นักศึกษาแล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยสามารถมีส่วนร่วม และส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณาความยาวไม่เกิน 2 นาที ซึ่งผู้ผลิตผลงานจะต้องมีความเข้าใจการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างลึกซึ้ง จึงจะสามารถถ่ายทอดเนื้อหาออกมาให้สาธารณชนเกิดความสนใจ และเข้าใจ รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญเพื่อจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. กันมากยิ่งขึ้น


สำหรับรางวัลผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมครั้งนี้ จะได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล โดยรางวัลที่ 1 ได้รับรางวัลมูลค่า 1 แสนบาท รางวัลที่ 2 จำนวน 70,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 50,000 บาท และรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท และรางวัล Popular Vote อีก 1 รางวัล จำนวน 15,000 บาท ทั้งนี้ การเปิดตัวโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชื่อดังร่วมเปิดตัวครั้งนี้ด้วย อาทิ นายอกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์ Executive Producer รายการเรื่องจริงผ่านจอ / รายการคาหนังคาเขา และ นายอิทธิพัทธ์ ฐานิตย์ (ก็อต) ดารานักแสดงที่มาร่วมพูดคุยในมุมนักแสดงที่เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านประกันภัย พ.ร.บ. อีกด้วยทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. จึงขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศและอายุ) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครในนามบุคคลหรือเป็นทีมๆละไม่เกิน 3 คน ต่อผลงาน 1 ชิ้น โดยดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน http://www.oic.or.th และยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง รวมทั้งส่งผลงานประกวดทางไปรษณีย์ ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 วงเล็บมุมซองว่า“ประกวดภาพยนตร์โฆษณา”เริ่มดาวน์โหลดใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 และจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-515-3995-9 ต่อ 5615 หรือที่สายด่วน คปภ. 1186+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook