• yindee

คปภ.เล็งเปิดทางธุรกิจประกันลงทุนEEC

คปภ.เล็งเปิดทางให้ธุรกิจประกันภัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการลงทุนโครงการภาครัฐโดยเฉพาะในเขต EEC หวังเป็นแนวทางหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ –ใช้ระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยงให้ภาครัฐ


ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)เปิดเผยว่า สำนักงานอยู่ระหว่างการศึกษา และเปิดโอกาสให้ธุรกิจประกันภัยและวินาศภัย เข้าไปลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐได้โดยเฉพาะการเข้าไปลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก(EEC) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมองว่าระบบประกันภัยจะเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงให้กับภาครัฐได้
“การลงทุนในพื้นที่EECเป็นส่วนสำคัญในยุทะศาสตร์ชาติ 20ปี ซึ่งจะมีการลงทุนและมีโครงการขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นซึ่งก็มองว่าเป็นโอกาสที่จะให้ธุรกิจประกันภัยเข้าไปเชื่อมกับการลงทุนของประเทศเพราะหากหยุดนิ่งก็จะเสียโอกาส ดังนั้นการที่จะให้ธุรกิจประกันภัยเข้าไปลงทุน หากมีอุปสรรค หรืออะไรที่ติดขัด ทางสำนักงานก็พร้อมที่จะมีการดำเนินแก้ไขปัญหา เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” เลขาธิการ คปภ.กล่าว


อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าประเทศไทยรวมถึงทุกประเทศในโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วหลังเกิดวิกฤตCOVID19 มีการเปลี่ยนทั้งเศรษฐกิจสังคม เปลี่ยนแปลงไปหมด ดังนั้นในการกำกับดูแลก็จะต้องปรับให้สอดคล้องกับสถานการซึ่งในส่วนของ คปภ.ในช่วง COVID19 ที่ทำคือ


“การดูแลเยียวยาความเสียหาย ผนึกกำลังกับภาคเอกชนในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับโควิด19 ในระบบการกำกับดูแลก็จะอนุมัติทันทีเพื่อให้ทันการณ์ ชัดเจนในแง่ของกรมธรรม์โควิด19 ที่ประชาชนตื่นตัวและซื้อเข้ามากว่า9ล้านกรมธรรม์ มีเบี้ยประกันมากกว่า 4,000 ล้านบาท และจะดำเนินการ ต่อไปในรูปแบบต่างๆเช่นประกันภัยที่สอดคล้องในแต่ละภูมิภาคเช่น ประกันภัยลำไย ข้าวนาปี ประมง ทุเรียนศรีสะเกส เป็นต้นเพราะมองว่าประกันภัยจะเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับเกษตรกรของประเทศได้”


ดร.สุทธิพล กล่าวว่า หลังจากนี้บทบาทในการกำกับดูแลของ คปภ.ก็จะเป็นกติกายุคใหม่ที่เราจะวิเคราะห์ก่อนที่จะออกกฎเกณฑ์มากำกับดูแลธุรกิจโดยจะดูว่าแต่ละกฎเกณฑ์ที่ออกมานั้นจะมีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร ช่วยลดต้นทุนลดอุปสรรคในการทำธุรกิจอย่างไร และในทางกลับกันถ้าเห็นว่าออกมาแก้ยังมีประสิทธิภาพไม่ดีก็พร้อมที่จะแก้ไข ทั้งหมดนี้เพื่อให้การกำกับดูแลมีประสิทธิและสนับสนุนธุรกิจและเพื่อประชาชน


นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ ด้านกำกับ คปภ.กล่าวว่า ขณะนี้คปภ.อยู่ระหว่างศึกษาและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ธุรกิจประกันภัยเข้าไปมีส่วน ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยการเข้าไปลงทุนตรงในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ การลงทุนในพันธบัตรโครงสร้างพื้นฐาน หรือการเข้าไปร่วมในการปล่อยสินเชื่อ หรือการปล่อยกู้ร่วมได้ เพราะการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่มีความจำเป็นต้องใช้เม็ดเงินเยอะ ดังนั้นหากธุรกิจประกันภัยสามารถเข้าไปปล่อยกู้หรือลงทุนตรงได้ก็น่าจะมีส่วนในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศได้


“ การศึกษาและหารือในเรื่องเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ขึ้นมาจากการที่สมาคมประกันชีวิตได้เข้ามาหารือสำนักงาน เพื่อที่จะเข้าไปลงทุนหรือปล่อยสินเชื่อตรงในโครงการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งสำนักงานก็ดำเนินการต่อและคาดว่า จะเห็นความชัดเจนในปี2564 ว่าจะได้หรือไม่อย่างไร” รองเลขาธิการ คปภ.กล่าว

ทั้งนี้ธุรกิจประกันภัยมีขนาดเม็ดเงินรวม 3.9 ล้านล้านบาทซึ่งมองว่ามีขนาดเม็ดเงินที่มากพอที่จะเข้าไปสนับสนุนภาคเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในการที่จะเข้าไปก็ต้องดูให้รอบด้าน ทั้งในแง่สัดส่วนการจะเข้าไป การบริหารจัดการ เพราะต้องยอมรับว่าธุรกิจประกันไม่ได้มีความชำนาญในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อดังนั้นจะต้องมีการพิจารณาและกำหนดทุกอย่างให้รอบคอบ

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook