• WPT Team

กอช.ชวนออมจัดโปรโมชั่น 3 เด้ง ลุ้นรับทองคำ!

กอช.เชิญชวนสมาชิกส่งเงินออมต่อเนื่อง พร้อมรับสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. 3 โปรโมชั่น ลุ้นรับทองคำ สิทธิกู้เงินซื้อบ้านกับกรุงไทย และสิทธิ์ส่วนลดค่าเช่าบ้านจากการเคหะแห่งชาติ


นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช.ขอเชิญชวนสมาชิกส่งเงินออมต่อเนื่องสร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงินให้ตนเองมีเงินออมไว้ใช้รายเดือนหลังอายุ 60 ปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กอช.3 โปรโมชั่น 


โปรโมชั่นที่ 1 ส่งเงินออมต่อเนื่อง เพื่อร่วมกิจกรรมเดือนแห่งการออมตุลาคม 2562 เตรียมเป็นผู้โชคดีรับของสมนาคุณรางวัลใหญ่ทองคำและสลากออมสิน เพียงสมาชิกมีคุณสมบัติตามกฎกติกา ข้อใดข้อหนึ่งใน 3 กรณี กรณีที่ 1 สมาชิกส่งเงินออมต่อเนื่อง 2 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกกับ กอช.ไม่จำกัดปี ไม่จำกัดจำนวนเงินออม เพียงมีการส่งเงินออมต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ครั้ง กรณีที่ 2 สมาชิกออมเต็มจำนวน 13,200 บาท ภายในปี 2562 และกรณีที่ 3 กรณีผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก กอช. แต่อยากร่วมกิจกรรม สามารถสมัครและส่งเงินออมสะสมเต็มจำนวน 13,200 บาท จับรางวัล วันที่ 25 ตุลาคม 2562โปรโมชั่นที่ 2 สิทธิประโยชน์สินเชื่อที่อยู่อาศัยร่วมกับธนาคารกรุงไทย สำหรับสมาชิก กอช.ที่มียอดเงินออมสะสม ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป กำลังมองหาความมั่นคงที่อยู่อาศัย สามารถขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย อาทิ ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดในอาคารชุด และสินเชื่อ Home for Cash เพื่อการอุปโภค บริโภค ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือสำหรับสมาชิก กอช.ที่มียอดเงินออมสะสมไม่ถึง 10,000 บาท สามารถส่งเงินออมสะสมเพิ่ม เพื่อรับโปรโมชันพิเศษนี้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562


และโปรโมชันที่ 3 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พักอาศัยอยู่ในโครงการการเคหะแห่งชาติ สมัครสมาชิก กอช.รับส่วนลดสำหรับที่อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ 5 %ของค่าเช่า/เช่าซื้อตามสัญญารายเดือน


สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกกับ กอช.สามารถตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน“กอช” หรือที่ www.nsf.or.th หรือธนาคารของรัฐบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาที่ว่าการอำเภอ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติมทุกสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออมโทร. 02-049-9000

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook