สบน.แจงพันธบัตรรุ่น"เราไม่ทิ้งกัน"ขายหมด5หมื่นล้านบาทแล้ว

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. ชี้แจง พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ได้จำหน่ายครบวงเงิน 50,000 ล้านบาท ทุกช่องทางแล้ว


ซึ่งก่อนหน้านี้ สบน.ได้ปรับเพิ่มวงเงินจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษ "เราไม่ทิ้งกัน" ให้แก่สาขาของธนาคารกรุงไทยหวังเพิ่มช่องทางสะดวกให้ประชาชนที่ต้องการซื้อพันธบัตร "เราไม่ทิ้งกัน" เนื่องจากมีผู้สนใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นBond Direct เป็นจำนวนมาก จึงอาจไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ โดยผู้สนใจสามารถซื้อพันธบัตรรุ่นดังกล่าวได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกแห่งตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 21 พ.ค.63 เป็นต้นไป จำกัดการซื้อไม่เกิน 2 ล้านบาท/คน ซึ่งล่าสุดได้ขายพันธบัตรดังกล่าวหมด 5 หมื่นล้านบาท ครบทุกช่องทางแล้ว
โดย ก่อนหน้านี้ สบน. ได้แบ่งการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ “เราไม่ทิ้งกัน” จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง


ช่วงที่ 1วันที่ 14-20 พฤษภาคม 2563 ผู้มีสิทธิ์ซื้อต้องมีอายุ 60 ปี (ผู้สูงอายุ) เกิดก่อนหรือภายในปี พ.ศ. 2503 ซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท


ช่วงที่ 2วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2563 ประชาชนทั่วไป (รวมอายุ 60 ปีขึ้นไป) ซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท


ช่วงที่ 3วันที่ 28 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2563 ประชาชนทั่วไป (รวมอายุ 60 ปีขึ้นไป) และผู้มีสิทธิซื้อ ซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่จำกัดวงเงิน เปิดจำหน่ายจนกว่าจะจำหน่ายครบวงเงิน

ดู 31 ครั้ง
TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook