• Chatchai

ฟิลลิปประกันชีวิต ช่วยลูกค้าถูกน้ำท่วม ยืดชำระเบี้ยฯ 60 วัน

ฟิลลิปประกันชีวิต ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนลูกค้าประสบภัยน้ำท่วม ใน 32 จังหวัด ยืดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยฯ อีก 60 วัน โดยยังคงใช้สิทธิ์เคลมสินไหมได้ปกติ กรณีกรมธรรม์สูญหายหรือชำรุดสามารถออกใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


นายนพพล เบี้ยวไข่มุข กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิ ส่งผลให้ประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน นำความเดือดร้อนสู่ประชาชนจำนวนมาก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันที่ประสบอุทกภัยดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันที่ประสบอุทกภัย ด้วยการออกมาตรการต่อไปนี้


1.ขยายระยะเวลาการผ่อนผันชำระเบี้ยฯ ออกไปอีก 60 วัน นับจากวันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม สำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยระยะเวลาผ่อนผันดังกล่าว ผู้เอาประกันยังคงสามารถใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องสินไหมทดแทนได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์


2.สำหรับกรมธรรม์ที่มีวันสิ้นผลบังคับ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 หากขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย หรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันภัยภายใน 6 เดือนนับจากวันสิ้นผลบังคับ บริษัทฯ จะงดการเรียกตรวจสุขภาพ รวมทั้งยกเว้นดอกเบี้ยจากการชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย หรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์


3.สำหรับกรมธรรม์ที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หรือเกิดการกู้จ่ายชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติ (APL) ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ย หากมีการชำระคืนเงินกู้จ่ายชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติ (APL Payment) ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่นำเงินมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยฯ หรือวันที่เกิดการกู้จ่ายชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ


4.กรณีผู้เอาประกันภัยและผู้ถือกรมธรรม์ ที่กรมธรรม์เสียหาย หรือสูญหายจากเหตุการณ์อุทกภัยนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการออกกรมธรรม์ทดแทนให้ใหม่ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการออกกรมธรรม์ใด ๆมาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือและผ่อนเบาภาระผู้เอาประกันในพื้นที่ 32 จังหวัด ได้แก่ แพร่ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ น่าน อุตรดิษถ์ พิษณุโลก พิจิตร แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย นครพนม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวลำภู ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ชัยภูมิ สุรินทร์ อุดรธานี เลย ศรีสะเกษ สกลนคร ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว กระบี่ ระนอง และชุมพร


“ฟิลลิปประกันชีวิต ขอส่งกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกท่าน ให้ผ่านพ้นเหตุการณ์อุทกภัย และกลับสู่ภาวะปกติในเร็ววัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษนี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เอาประกันภัย ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยขณะนี้ได้ในระดับหนึ่ง” นายนพพล กล่าว

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook