• Chatchai

ฟิลลิปประกันชีวิต เร่งรัดจ่ายสินไหมทดแทนเหตุการณ์ที่โคราช


นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ร้ายที่ จ.นครราชสีมา พบว่า มีผู้เอาประกันภัยกับบริษัท จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย


1. ผู้เอาประกันภัยประเภทสามัญ ด้วยสินไหมทดแทนมรณกรรม 3 แสนบาท โดยบิดาเป็นผู้ทำประกันชีวิตให้และได้เสียชีวิตพร้อมกันกับมารดาและบุตร

2. สมาชิกผู้เอาประกันภัยประเภทกลุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน ด้วยสินไหมทดแทนมรณกรรม 1.6 ล้านบาท

3. สมาชิกผู้เอาประกันภัยประเภทกลุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ด้วยสินไหมทดแทนมรณกรรม 1 ล้านบาท


ทั้งนี้ บริษัทจะประสานไปยังครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตโดยด่วนที่สุด เพื่อเร่งรัดดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนมรณกรรมข้างต้นนี้ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ ในอันที่จะบรรเทาความสูญเสียและความเดือดร้อนอย่างเต็มที่

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228