บลจ.พรินซิเพิล จัดสัมมนาใหญ่ Principal Investment Forum 2020 พร้อมพันธมิตรชั้นนำระดับโลก


นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) และคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี “Principal Investment Forum 2020” Navigating the Era of Heightened Risk Velocity เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจและแนวโน้มการลงทุนปี 2020 ทั้งในระดับโลก ภูมิภาคและในประเทศไทย โดยมีผู้บริหารกองทุนจากกลุ่ม Principal ทั้งในระดับ Regional and Local Office พร้อมทั้งผู้บริหารจากพันธมิตรทางธุรกิจ BlackRock Asset Management, UBS Asset Management ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook