• WPT Team

วอนรัฐเร่งกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ก่อนทรุดหนัก

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แนะรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ หลังพบว่าธุรกิจที่อยู่อาศัยครึ่งแรกปี 62 ซบเซา และคาดว่าตลอดปีจะติดลบ 5-7 % ปรับฐานไปสู่ปี 60 เผยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ครึ่งแรกมีบ้านจัดสรรและคอนโดฯค้างสต็อก 152,149 หน่วย มูลค่า 669,670 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11.8%


นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  เปิดเผยว่า ขอให้รัฐบาลพิจารณาออกมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อที่อยู่อาศัยในรูปแบบของมาตรการช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อบ้านสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ เพราะจะช่วยสร้างความรู้สึกอยากซื้อบ้าน ส่วนมาตรการดูแลการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังมีความจำเป็น เพราะระยะยาวจะส่งผลดีมากกว่า 


วิชัย วิรัตกพันธ์

ทั้งนี้สาเหตุที่ขอให้รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อที่อยู่อาศัย เนื่องจากภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงครึ่งแรกปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย.) ยอดขายตกต่อเนื่อง มีโครงการเหลือขายเพิ่มขึ้น หากไม่มีมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อออกมาภาวะซบเซานี้จะต่อเนื่องไปในช่วงครึ่งหลังปีนี้ และส่งผลให้ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยตลอดปี 2562 จะติดลบ 5-7 % ซึ่งถือเป็นการปรับฐานกลับไปสู่ปี 2560 และภาวะซบเซาจะต่อเนื่องไปในปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลง ประชาชนจึงไม่มั่นใจที่จะก่อหนี้ผูกผันระยะยาว และผลจากการออกมาตรการดูแลการซื้อบ้านหลังที่ 2 ของ ธปท. การซื้อบ้านหลังที่ 2 จึงลดลงร้อยละ 20-30 รวมถึงเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อที่อยู่อาศัยของต่างชาติ เช่น จีน ลดลง  


“ขณะนี้ห่วงโครงการอาคารชุดที่ยังมีจำนวนหน่วยเหลือขายมากเป็นภาระผู้ประกอบการ ส่วนบ้านแนวราบราคา 2-3 ล้านบาท จนถึงไม่เกินหลังละ 5 ล้านบาทยังขายได้ สำหรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี ส่งผลให้ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดชลบุรี ระยอง ดีขึ้น ขณะที่จังหวัดฉะเชิงเทรายังไม่กระเตื้อง ส่วนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน คาดว่าจะช่วยให้ภาคอสังหาริมทรัพย์คึกคักบางพื้นที่ที่รถไฟวิ่งผ่าน” นายวิชัย กล่าว


สำหรับภาพรวมอุปทานโครงการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ช่วงครึ่งแรกปี 2562 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา ทั้งโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด เนื่องจากอัตราการดูดซับหรือการซื้อที่อยู่อาศัยลดลงทุกประเภท โดยเฉพาะทาวน์เฮ้าส์อัตราดูดซับต่อเดือนลดลงมากที่สุดร้อยละ 1.0 ส่งผลให้ครึ่งแรกปี 2562 มีโครงการที่อยู่อาศัยรอการขายรวม  1,670 โครงการ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา  มีหน่วยเหลือขาย 152,149 หน่วย มูลค่าเหลือขาย 669,670 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ15.4 และร้อยละ 28.2 ตามลำดับ จากที่ช่วงครึ่งแรกปี 2561 โครงการอยู่ระหว่างขาย 1,494 โครงการ มีจำนวนหน่วยเหลือขาย 131,819 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 522,436 ล้านบาท


ทั้งนี้ แบ่งเป็นบ้านจัดสรร 1,137 โครงการ เหลือขาย 87,180 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเหลือขาย 404,369 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 9.2ร้อยละ 16.3 และร้อยละ 22.3 ตามลำดับ เทียบกับครึ่งแรกปี 2561 มี 1,041 โครงการ เหลือขาย 74,976 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 330,752 ล้านบาท อาคารชุด 533 โครงการ เหลือขาย 64,969 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเหลือขาย 265,301 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 17.7  ร้อยละ 14.3 และร้อยละ 38.4 ตามลำดับ เทียบกับช่วงครึ่งแรกปี 2561 มี 453 โครงการ เหลือขาย 56,843 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 191,683 ล้านบาท

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228