พรูเด็นเชียล มอบสินไหมแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมเข้าเยี่ยมผู้ประสบเหตุการณ์ร้ายโคราช


บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) นำโดยคุณเปสลารี ธีระสาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารงานลูกค้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมแสดงความเสียใจ และมอบเงินสินไหมมรณกรรมประกันชีวิตกลุ่ม คุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ แก่ทายาทและครอบครัวของผู้เอาประกันภัยของบริษัท และเสียชีวิตจากเหตุกราดยิง ณ ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 จ.นครราชสีมา นอกจากนี้ ยังได้เดินทางเข้าเยี่ยมและมอบเช็คสินไหมทดแทนแก่ ดต. สงกรานต์ บุญทอง ผู้เอาประกันภัยของบริษัทซึ่งได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์เดียวกัน

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook