• Chatchai

พรูเด็นเชียลตั้ง "โรบิน สเปนเซอร์" เป็น CEO คนใหม่ในไทย ลุยแบงก์แอสชัวรันส์ TMB และธุรกิจกองทุนรวมพรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย ("พีซีเอ") ประกาศแต่งตั้งให้ นายโรบิน สเปนเซอร์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) สำหรับธุรกิจของพรูเด็นเชียล ในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("พรูเด็นเชียล ประเทศไทย") โดยมีผลภายใต้การอนุมัติตามระเบียบข้อบังคับจากหน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐ

นายโรบิน สเปนเซอร์ จะรับช่วงต่อจากนายอามัน โชวลา ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย โดยจะรายงานตรงต่อนายวิลฟ์ แบล็คเบิร์น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาค กลุ่มธุรกิจประกันชีวิตที่มีศักยภาพในการเติบโต ซึ่งจะรายงานต่อนายนิค นิแคนดรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พีซีเอ

การแต่งตั้งนายโรบิน สเปนเซอร์ เกิดขึ้นภายหลังจากที่พรูเด็นเชียลได้ลงนามเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ระยะยาวกับ ธนาคารทหารไทย (ทีเอ็มบี) ในประเทศไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อการออมให้แก่ลูกค้าธนาคารทหารไทยจำนวน 9 ล้านราย การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรช่วยตอกย้ำ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่พรูเด็นเชียลมีอยู่เดิมกับธนาคารทหารไทยผ่านธุรกิจร่วมค้าด้านการจัดการกองทุนรวมในประเทศไทย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย อีสท์สปริง และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต อีสท์สปริง โดยพรูเด็นเชียล ครองส่วนแบ่งการตลาด 12% ของตลาดกองทุนรวมในประเทศ

นายนิค นิแคนดรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย กล่าวว่า ผมมีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่า คุณโรบินจะเข้ารับบทบาทสำคัญในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย การร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารทหารไทย มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์กับธุรกิจของเราอย่างยิ่ง โดยเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนที่มีความสำคัญเพื่อสร้างความเติบโต และขยายธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นตลาดประกันชีวิตที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง และตลาดกองทุนรวมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน ด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่น คุณโรบิน มีความพร้อมและเหมาะสมที่จะนำพรูเด็นเชียล ประเทศไทยสู่ความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook