• noptanitc

พรูเด็นเชียล เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “พรู 888”แผนประกันชีวิตที่มอบความอุ่นใจไร้กังวลสำหรับวัยเกษียณ

พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เปิดตัวแบบประกันรูปแบบใหม่ “พรู 888” แผนประกันชีวิตที่จะช่วยวางแผนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับคนในทุกช่วงชีวิต อีกทั้งยังเป็นแผนที่มอบความคุ้มครอง พร้อมหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ครอบครัวและคนที่คุณรัก ด้วยการรับเงินคืน 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ปีแรก จนถึงอายุ 87 ปี และผลประโยชน์กรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา 888% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 88 ปีน.ส.เปสลารี ธีระสาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานลูกค้า พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “การวางแผนและการบริหารจัดการทางการการเงินที่ดีเป็นเรื่องพื้นฐานที่จะนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุข สุขภาพดีและปราศจากความวิตกกังวล โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มคนในวัยหลังเกษียณ โดยพรูเด็นเชียล ประเทศไทยในฐานะที่เป็นพันธมิตรด้านการประกันที่ได้รับความไว้วางใจเสมอมา จึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจให้คนไทยได้เตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดี และอย่างไร้ความกังวล ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ล่าสุด “พรู 888” แผนความคุ้มครองชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเกี่ยวกับอนาคต ที่ไม่เพียงแต่มอบความมั่นคงทางการเงิน แต่ยังเป็นกาส่งต่อมรดกให้แก่คนที่พวกเขารักด้วยเช่นกัน”

“พรู 888” มอบทางเลือกให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ในการเก็บออม และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต ด้วยเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปีสำหรับความคุ้มครองชีวิตในระยะยาวจนถึงอายุ 88 ปี ทั้งนี้ ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์เสียชีวิตจากเหตุธรรมชาติ ที่มิใช่เนื่องจากอุบัติเหตุ ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินชดเชย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นในปีแรกของกรมธรรม์ และเพิ่มขึ้น 100% ทุกปี สูงสุดเท่ากับ 800% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 8 เป็นต้นไป นอกจากนี้ สำหรับกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ผู้รับประโยชน์จะได้รับความคุ้มครองจำนวน 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นในปีแรกของกรมธรรม์ และเพิ่มขึ้น 800% ทุกปี สูงสุดเท่ากับ 6,400% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 8 เป็นต้นไป

อีกทั้ง “พรู 888” ยังช่วยให้ผู้ถือกรมธรรม์ใช้ชีวิตอย่างอุ่นใจ ไร้ความกังวล ด้วยการรับผลประโยชน์เงินคืนทุกปี 8% ของจำนวนเงิยเอาประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่ปีแรก ถึงปีที่มีอายุครบ 88 ปี และเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญาเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 88 ปี ก็จะได้รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อนจำนวน 888% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น นับเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งต่อมรดกและหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ครอบครัวและคนที่คุณรัก

นอกจากนี้ ผู้ถือกรมธรรม์สามารถนำเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร และจะต้องเป็นเบี้ยประกันภัยที่ชำระเพื่อการคุ้มครองชีวิตเท่านั้น ไม่รวมค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (ADB) ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ต้องเป็นเพศชายอายุ 23 ปีขึ้นไปและเพศหญิงอายุ 30 ขึ้นไป

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228