• Numnan Tapee

ถือแมกการ์ดซื้อประกันโควิด19รับแต้มพิเศษ

ออกมาย้ำอีกครั้งก่อนหมดสิทธิรับคะแนนพิเศษ ประจวบเหมะ กับ โควิด-19 ระบาดรอบ 2 สร้างความกังวลและสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ การทำธุรกิจ และกระทบต่อการใช้ชีวิต ประจำวันของประชาชน และล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อ ยังคงเพิ่มขึ้น ทำให้การใช้ชีวิต การเดินทาง จะต้องใส่แมส ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนั้นเอง


เมื่อโควิด 19 เป็นความเสี่ยง เราจะป้องกันความเสี่ยงได้อย่างไร ซึ่ง ถึงเวลานี้การซื้อประกันโควิด19 น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชนชได้


ปัจจุบันเบี้ยประกัน การเข้าถึงประกัน ก็สะดอกสบายและง่ายขึ้น ยิ่งง่ายเข้าไปอีกสำหรับประชาชาหรือ สมาชิก " บัตรแมกการ์ด "


โดยล่าสุด บริษัทพีทีจี เอ็นเนอร์ยี (PTG) ได้ ร่วมกับบริษัททิพยประกันภัย (TIP) มอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ถือบัตรสมาชิกแมกการ์ด ที่ตัดสินใจเพื่อซื้อประกันโควิด-19 ซึ่งเป็นการซื้อความเสี่ยงให้กับชีวิต สามารถเข้าถึงประกันโควิด 19 ในราคาเริ่มต้นเพียง 150 บาท ก็ได้รับคะแนนพิเศษ 50- 500 คะแนน ทันที

สำหรับเงื่อนไขของกรมธรรม์ ความคุ้มครองก็จะขึ้นอยู่กับว่า สมาชิกผู้ถือบัตรเลือกซื้อแผนไหน

โดยกรมธรรม์นี้มี 4 แผน คือแผน1 จ่ายเบี้ยประกัน /ปี/คน 150 บาท


- ได้ความคุ้มครองจากการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 100,000 บาท

- ได้รับค่ารักษาพยายามจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าต่อปี 10,000 บาท

-ได้คะแนนพิเศษสะสมในบัตรแมกการ์ด 50คะแนน


แผน 2 จ่ายเบี้ยประกัน/ปี/คน /250 บาท


- ได้ความคุ้มครองจากการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 100,000 บาท

- ได้รับค่ารักษาพยายามจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าต่อปี 30,000 บาท

- ได้คะแนนพิเศษสะสมในบัตรแมกการ์ด 100 คะแนน


แผน3 จ่ายเบี้ยประกัน /ปี/คน 450 บาท


- ได้ความคุ้มครองจากการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 500,000 บาท

-ได้รับค่ารักษาพยายามจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าต่อปี 50,000 บาท

- ได้คะแนนพิเศษสะสมในบัตรแมกการ์ด 100 คะแนน


แผน 4 จ่ายเบี้ยประกัน /ปี/คน 850 บาท


- ได้ความคุ้มครองจากการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1,000,000 บาท

- ได้รับค่ารักษาพยายามจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าต่อปี 100,000 บาท

- ได้คะแนนพิเศษสะสมในบัตรแมกการ์ด 500 คะแนน


ซื้อได้ทันทีซึ่งสิทธิพิเศษนี้สามารถซื้อได้ถึง 30มิ ย 2564  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.