• yindee

PTGขยับถือสยามออโต้แบคส์เป็น76%

“PTG” ทุ่มซื้อหุ้น สยามออโต้แบคส์ขยับสัดส่วนถือหุ้นเพิ่มเป็น 76.52%จากเดิม 38.26% ปูพรหม เ ขยายธุรกิจ non-oil เต็มที่ ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 700สาขาภายในสิ้นปี 63


นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สยามออโต้แบคส์ จำกัด โดยการซื้อหุ้นเพิ่มอีก จำนวน 6,500,003 หุ้น จากผู้ถือหุ้นของสยามออโต้แบคส์ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท หลังเข้าซื้อทำให้บริษัทเข้าไปถือหุ้นรวมทั้งหมด 13,000,003 หุ้น หรือ 76.52% จากเดิมที่ถือหุ้นอยู่ 6,500,000 หุ้น หรือ 38.26% ของหุ้นทั้งหมด" การขยับเข้าถือหุ้นใหญ่มากขึ้นจะทำให้บริษัท สามารถกำหนดทิศทางการดำเนินงานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแผนในการเดินหน้าขยายธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน (non-oil) "


อย่างไรก็ตาม สยามออโต้แบคส์ ประกอบกิจการศูนย์บริการและซ่อมบำรุงสำหรับรถยนต์ในรูปแบบควิกเซอร์วิสที่มีจุดให้บริการทั้งในและนอกสถานีบริการ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการให้บริการของศูนย์บริการให้ครอลคลุมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งต่อยอดการให้บริการที่หลากหลาย ครบวงจร และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น


“ในปีนี้บริษัทฯ ยังคงเป้าการขยายสาขาของสถานีบริการน้ำมันและสถานีบริการแก๊สแอลพีจี ที่จำนวน 50-100 สาขา ส่วนธุรกิจ Non-Oil ที่ตั้งเป้าจะขยายสาขาให้เพิ่มเป็นจำนวน 100 สาขา ซึ่งได้แก่ กาแฟพันธุ์ไทยและคอฟฟี่เวิลด์ แม็กซ์มาร์ท ร้านแก๊สแอลพีจีครัวเรือน และออโต้แบคส์ ถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้และทำกำไรให้บริษัทฯ เพิ่มขึ้น พร้อมกับเชื่อมโยงระบบบัตรสมาชิกกับพันธมิตรที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือบัตร สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าให้มากที่สุด” นายพิทักษ์ กล่าว

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook