• yindee

PTGสนองนโยบายรัฐ

“พีทีจี เอ็นเนอยี” ขานรับนโยบาย สนับสนุนการใช้น้ำมันดีเซล B10 เพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทตอบรับนโยบายของภาครัฐ และจะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการลูกค้าที่ต้องการใช้น้ำมันดีเซล B10 มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทเริ่มปรับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในสถานีบริการเพื่อรองรับนโยบายให้น้ำมันดีเซล B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานในสถานีบริการน้ำมันภายในวันที่ 1 มีนาคม 2563 นี้ โดย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีสถานีบริการน้ำมัน PT อยู่ทั้งสิ้นจำนวน 2,027 แห่ง ทั่วประเทศอีกทั้งการใช้น้ำมันดีเซล B10 ยังสามารถช่วยลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 และช่วยลดมลพิษได้ เนื่องจากมีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในสัดส่วนที่สูงขึ้น พร้อมกันนี้การใช้น้ำมันดีเซล B10 จะช่วยสร้างสมดุลของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในประเทศ และยังเป็นการสร้างสมดุลปริมาณการใช้ในภาคพลังงานและเพื่อการบริโภค รวมทั้งยังช่วยสร้างเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มอีกด้วย

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook