• Chatchai

PwC ประเทศไทย แต่งตั้ง “ชาญชัย ชัยประสิทธิ์” เป็นประธานกรรมการบริหารคนใหม่ มีผล 1 ก.ค. 63

PwC ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร หลังที่ประชุมใหญ่หุ้นส่วน PwC ประเทศไทย มีมติเป็นเอกฉันท์ โดยจะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 4 ปีและมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปทั้งนี้ นายชาญชัย จะดำรงตำแหน่งต่อจาก นายศิระ อินทรกำธรชัย หุ้นส่วน และประธานกรรมการบริหารคนปัจจุบันของ PwC ประเทศไทย ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้ โดย นายศิระ ได้ดำรงตำแหน่งซีอีโอของ PwC ประเทศไทย มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555


สำหรับ นายชาญชัยนั้น ได้ร่วมงานกับ PwC ประเทศไทย มานานกว่า 2 ทศวรรษ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชี โดยนายชาญชัย เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแวดวงตรวจสอบบัญชีอย่างช่ำชอง สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการประกอบธุรกิจหลักของบริษัท อีกทั้งยังมีความสามารถในการบริหารจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ที่ทวีความสลับซับซ้อนมากขึ้น“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณชาญชัย ชัยประสิทธิ์ จะเข้ามารับตำแหน่งซีอีโอขององค์กรในอีก 4 ปีข้างหน้า และมั่นใจว่า คุณชาญชัย จะขับเคลื่อน PwC ประเทศไทย ไปสู่อนาคตที่สดใสและประสบกับความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป ความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้ของคุณชาญชัย จะช่วยทำให้เราสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจที่มีอยู่ และตอบสนองความต้องการของบริการที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นให้แก่ลูกค้าได้” นายศิระ กล่าว


ทั้งนี้ นายชาญชัย ได้ร่วมงานในสายงานตรวจสอบบัญชีกับ ไพร้ซ วอเตอร์เฮ้าส์ ตั้งแต่ปี 2540 ก่อนการควบรวมกิจการกับ คูเปอร์ส แอนด์ ไลแบรนด์ ซึ่งในปีต่อมากลายเป็น ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส โดยนายชาญชัย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหุ้นส่วนในปี 2549 และมีความรู้ ความสามารถเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในแวดวงผู้สอบบัญชีมืออาชีพ รวมถึงภาคธุรกิจ องค์กร และหน่วยงานกำกับของประเทศ


“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กรของ PwC ประเทศไทย ในอีก 4 ปีข้างหน้า ผมมีความมุ่งมั่นที่จะนำพา PwC ไปสู่จุดสูงสุดใหม่ในฐานะผู้ให้บริการมืออาชีพชั้นนำ โดยเราจะเป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้อย่างแท้จริงและยึดมั่นในเป้าประสงค์ของ PwC ที่ต้องการสร้างความไว้วางใจในสังคมและช่วยแก้ปัญหาสำคัญให้กับลูกค้าต่อไป” นายชาญชัย กล่าว


ทั้งนี้ นายศิระได้ดำรงตำแหน่งในฐานะซีอีโอของ PwC ประเทศไทย ถึง 2 วาระ โดยในช่วงเวลา 8 ปีที่ผ่านมา PwC ภายใต้การบริหารของนายศิระนั้น ถือเป็นยุคที่เห็นการเติบโตขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญและประสบความสำเร็จในหลากหลายด้าน โดยนายศิระมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน PwC ประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในฐานะบริษัทเครือข่ายผู้ให้บริการระดับมืออาชีพชั้นนำทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


ยิ่งไปกว่านั้น นายศิระ ยังได้ยกระดับองค์กรไปสู่การเป็นผู้นำทางความคิด และได้รับการยอมรับจากลูกค้า สื่อมวลชน และสาธารณชนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้เปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาผู้นำและพนักงานรุ่นใหม่ของ PwC ต่อไป

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook