• Chatchai

PwC ประเทศไทย จัดเสวนา “ผู้นำธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่กับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในยุคดิจิทัล”


เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บริษัท PwC ประเทศไทย ร่วมกับ Family Business Network (FBN) Asia จัดงานเสวนาในหัวข้อ “ผู้นำธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่กับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในยุคดิจิทัล” หรือ “Embracing innovation across generations in a family business” ซึ่งงานเสวนาในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจและทายาทธุรกิจครอบครัวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 40 ท่าน


โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายเฟรด โมอาว็าด แห่ง Mouawad Group และผู้ก่อตั้ง ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Synergia One Group of Companies (ที่ 2 จากซ้าย) นายวงศกร ศิริมงคลเกษม ทายาทรุ่นที่ 2 และผู้จัดการทั่วไป บริษัท กรุงไทยอาหาร (ที่ 2 จากขวา) นายเหงียน ซือ กวน หัวหน้าสายงานธุรกิจครอบครัวประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก บริษัท PwC ประเทศสิงคโปร์ (ซ้าย) และนายนิพันธ์ ศรีสุขุมบวรชัย หัวหน้าสายงานธุรกิจครอบครัวและหุ้นส่วนสายงานภาษีและกฎหมาย บริษัท PwC ประเทศไทย (ขวา) ร่วมพูดคุยถึงการปรับตัวในยุคดิจิทัลและการจัดการธุรกิจครอบครัวของผู้บริหารยุคใหม่

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook