• yindee

RBFเคาะขายหุ้นไอพีโอ 3.30บาท


ต้องบอกว่าช่วงนี้การเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก(ไอพีโอ) ฮอตมาก นับจากนี้นี้ถึงสิ้นปีมี หุ้นไอพีโอ จ่อคิวขายนับ 10 บริษัท

มีคำถาม ตลาดหุ้นไอพีโอ ฟื้นแล้วหรือ หรือ เพราะธุรกิจต้องการระดมเงินขยายกิจการ


หรือเพราะปีหน้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต)จะประกาศกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะบังคับใช้กับหุ้นไอพีโอ ที่จะต้องดูตัวเลขย้อนหลังลึกลงไป 5ปี


จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ แต่ที่แน่ๆๆประชาชนคนมีกำลัง ก็รอซื้อหุ้นไอพีโอได้ แต่จะได้มากน้อย จะได้ซื้อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับ ประวัติการซื้อขายที่เกิดขึ้นกับบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ที่เปิดพอร์ตซื้อขายนั้นละ


*****อย่างไรก็ตามล่าสุด บริษัท  "อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF)"เคาะราคาขายหุ้นไอพีโอ 52 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 3.30 บาท เปิดจอง 16-18 ต.ค.นี้


บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (“IPO”) เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 52 ล้านหุ้น คิดเป็น 26% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ 3.30 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่าเสนอขายที่ 1,716 ล้านบาท กำหนดการจองซื้อหุ้น วันที่ 16-18 ต.ค.นี้ โดยมี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย


ราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ที่ราคา 3.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากับ 22 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 299.49 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 2,000 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.15 บาท
+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook