• Numnan Tapee

RBF โชว์กำไรปี 63 โตต่อเนื่อง 46%รายได้ทะลุกว่า 3,100 ล้านบาท

“RBF” แรงดีกำไรปี 63 โตกว่า 46% สวนกระแสภาพรวมตลาด รายได้ทะลุกว่า 3,100 ล้านบาท ควบคุมใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ คาดยอดขายปี 64 โต 10-12%


ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 517.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 163.77 ล้านบาท หรือคิดเป็น 46.32% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 1,283.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 192.98 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17.69% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า รวมถึงมีรายได้รวมอยู่ที่ 3,172.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 307.42 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.73% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดยบริษัท มีรายได้จากการขายสินค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไปเป็นรายได้หลัก ซึ่งมีรายได้อยู่ที่ 3,116.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 340 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจาก รายได้ในกลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นรสและสีผสมอาหารที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 146.67 ล้านบาท กลุ่มแป้งและซอส เพิ่มขึ้น 121.65 ล้านบาท และกลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมาขายไปเพิ่มขึ้น 93.45 ล้านบาท เนื่องจากผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเป็นกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯนั้น บางส่วนได้มีการออกสินค้าใหม่และแคมเปญส่งเสริมการตลาด โดยเฉพาะในตลาดของกลุ่มเครื่องดื่มและวัตถุแต่งกลิ่นรสและสีผสมอาหารซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น


ถึงแม้ว่ารายได้จากธุรกิจโรงแรมจะปรับตัวลดลง ซึ่งมีรายได้อยู่ที่ 55.70 ล้านบาท ลดลง 32.58 ล้านบาท หรือคิดเป็น 36.90% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสาเหตุหลักยังคงเป็นการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้มีการปิดการดำเนินการของธุรกิจของโรงแรมเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดื่อนมิถุนายน 2563 และในช่วงฤดูการท่องเที่ยวถึงแม้ทางบริษัทฯ จะมีการเข้าร่วม

โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวตามมาตรการของภาครัฐ แต่ลูกค้าทั้งในประต่างประเทศเดินทางลดลง ทำให้เกิดมีการยกเลิกการจองห้องพักโรงแรมเพิ่มขึ้น


“การที่บริษัทฯ มีรายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้น นอกเหนือจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้ว บริษัทฯ ยังมียอดใช้จ่ายลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายและการบริหารของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และคาดว่าในปีนี้บริษัทฯ จะสามารถรักษาระดับการเติบโตได้ดีและมีความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมองว่าสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายและการกระตุ้นการลงทุนที่มากขึ้น”


ดร.สมชาย กล่าวต่อว่า สำหรับเป้าหมายยอดขายในปี 2564 คาดว่าจะเติบโต 10-12% โดยกลุ่มสินค้าที่ยังเติบโตได้ดียังเป็นกลุ่มวัตถุแต่งรสและกลิ่น กลุ่มเกล็ดขนมปัง แป้งและซอส ถึงแม้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 จะยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมในวงกว้าง แต่บริษัทฯ ประเมินว่าจะมีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นและมีแนวโน้มการส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรักษาระดับการเติบของบริษัทฯ ในปีนี้ไว้ได้และมีความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น