กรมสรรพากร หนุนยื่นและจ่ายภาษีผ่านระบบออนไลน์ เริ่ม 1 ก.ค.นี้

กรมสรรพากรอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการออนไลน์ และชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เริ่ม 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ให้สอดรับการใช้ชีวิตยุค New Normal สร้างมาตรฐานใหม่แบบ One-Stop Service บนโลกออนไลน์ ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)

ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ส่งผลให้ในภาพรวมมีผู้เสียภาษีมาใช้บริการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID–19 และยกระดับมาตรฐานการให้บริการรองรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตยุค New Normal โดยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป กรมสรรพากรจึงสนับสนุนให้ผู้ที่ยื่นแบบทุกประเภทภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต หากมีภาษีที่ต้องชำระ สามารถชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายช่องทาง เช่น e-Payment, Internet Banking, Mobile Banking เป็นต้น


ทั้งนี้ สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามโครงการ Tax From Home โดยประชาชนหรือผู้ประกอบการสามารถเลือกช่องทางการชำระภาษีได้ตามที่ปรากฏข้อมูลในชุดชำระเงิน (Pay In Slip) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีสามารถทำธุรกรรมภาษีกับกรมสรรพากรได้จากที่บ้านแบบ One-Stop Service ไม่ต้องเดินทาง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย


โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับผู้ที่ยื่นแบบภาษีออนไลน์ไว้ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563และได้พิมพ์ชุดชำระเงิน (Pay In Slip) ที่มีข้อความ "เคาน์เตอร์สรรพากร/RD Counter" ไว้แล้ว รวมทั้งกรณีบุคคลธรรมดาที่ยื่นแบบชำระภาษีไว้แล้ว และใช้สิทธิผ่อนชำระ 3 งวด เมื่อได้ชำระงวดใดงวดหนึ่งที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไปแล้ว ยังคงชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาต่อไปได้จนครบจำนวน


อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษามาตรฐานการเว้นระยะห่างทางสังคม ร่วมกันป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID–19 ในระลอกต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้เสียภาษีใช้บริการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากรอย่างต่อเนื่อง เพราะสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228