+66847000180

  • Facebook

©2019 by Wealth Plus Today.

บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมพันธมิตรจัดกิจกรรม"รักออกแบบได้"ส่งเสริมค่านิยมสวมหมวกกันน็อคบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมกับ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมรณรงค์รักอย่างสร้างสรรค์ “รักออกแบบได้” เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและส่งเสริมให้คู่รักวัยรุ่นได้ร่วมกันมอบความรักที่สร้างสรรค์และยั่งยืนผ่านการมอบความห่วงใยด้วยการสวมใส่หมวกหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยมีกิจกรรมออกแบบหมวกคู่รักที่จะจัดให้คู่รักวัยรุ่นที่เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ได้มาร่วมกันออกแบบหมวกนิรภัยในรูปแบบของตนเอง เพื่อนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ณ ลานเซ็นทรัลพาร์ค (เพลินเดย์)ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 2 กรุงเทพมหานคร